Vessy
Yacht Type: Monohull
Model: Bavaria 40
Corfu - Lefkas
12,35 M
6 + 1
3
Peace
Yacht Type: Monohull
Model: Beneteau Oceanis 41.1
Corfu - Lefkas
12,43 M
6 + 1
3
Ariadne
Yacht Type: Monohull
Model: Jeanneau Sun Odyssey 449
Corfu - Lefkas
13,76 M
8 + 2
4
Albatros
Yacht Type: Monohull
Model: Dufour 405
Corfu - Lefkas
12,17 M
6 + 1
3
Beneteau Oceanis 54
Yacht Type: Sailing Yacht
Corfu - Lefkas
16.4 M
10 + 0
4
Bavaria 56 Cruiser
Yacht Type: Sailing Yacht
Corfu - Lefkas
17.1 M
10 + 0
5
Bavaria 55 Cruiser
Yacht Type: Sailing Yacht
Corfu - Lefkas
16.8 M
10 + 0
5
Ocean Star 56.1
Yacht Type: Sailing Yacht
Corfu - Lefkas
17.1 M
10 + 0
5
Jeanneau Sun Odyssey 54 Desk Salloon
Yacht Type: Sailing Yacht
Corfu - Lefkas
16.5 M
10 + 0
5
Beneteau Cyclades 43.4
Yacht Type: Sailing Yacht
Corfu - Lefkas
13,26 M
10 + 0
4
Sun Odyssey 439
Yacht Type: Sailing Yacht
Corfu - Lefkas
13,38 M
8 + 0
4
Bavaria 50 Cruiser
Yacht Type: Sailing Yacht
Corfu - Lefkas
15,49 M
10 + 0
5